Bản dịch từ tiếng Anh sang tiếng Punjabi

Cần dịch tiếng Anh sang tiếng Punjabi mà không cần thuê dịch giả tiếng Punjabi? Cho dù bạn đang đi du học hay cần dịch thuật giáo dục, chúng tôi đã giúp bạn được bảo hiểm.

Giao tiếp với các nền văn hóa khác không phải lúc nào cũng dễ dàng. Dịch tiếng Anh sang tiếng Punjabi khó như bất kỳ bản dịch ngôn ngữ Đức sang phương Đông nào. Nếu bạn cần dịch văn bản hoặc giọng nói từ tiếng Anh sang tiếng Punjab, chúng tôi đã giúp bạn được bảo hiểm.

 

Ngôn ngữ Punjabi được sử dụng trên khắp Pakistan và là ngôn ngữ phổ biến nhất trong nước. Bằng tiếng Punjabi, cấu trúc câu theo sau một chủ ngữ, vật, định dạng động từ. Bảng chữ cái chứa 35 chữ cái và bảng chữ cái khác nhau, tùy thuộc vào việc bạn đang đi du lịch đến Pakistan hay Ấn Độ.

Ngôn ngữ Punjabi

Tiếng Punjabi (cũng đánh vần là Panjabi) là một ngôn ngữ được nói ở Pakistan và Ấn Độ. Nhiều hơn 125 hàng triệu người bản ngữ gọi Punjabi là ngôn ngữ đầu tiên của họ. Nó là ngôn ngữ được nói nhiều thứ 11 ở Ấn Độ. 130 hàng triệu người nói ngôn ngữ trên khắp thế giới. Có nhiều hơn 250,000 Người Mỹ nói tiếng Punjabi sống ở Hoa Kỳ.

Bản dịch từ tiếng Anh sang tiếng Punjabi

Nếu bạn cần dịch văn bản hoặc giọng nói từ tiếng Anh sang tiếng Punjab. Nó không đơn giản như dịch hai ngôn ngữ Đức - hoặc thậm chí một ngôn ngữ Đức lãng mạn và lãng mạn.

 

Các phương ngữ chính của Punjabi bao gồm:

 

 • Chenavari
 • có thể làm được
 • Jatki, Jangli, và Rachnavi
 • Jhangochi và jhangvi
 • Majhi
 • Malwai
 • Puadhi
 • Shahpuri

 

Học sinh Punjabi có thể nhận ra các từ, vì nhiều từ tiếng Anh có nguồn gốc từ các từ Hindu và Urdu, bao gồm chuối, rừng nhiệt đới, và niết bàn. Tuy nhiên, những từ mà tiếng Hindu và tiếng Urdu và tiếng Anh chia sẻ rất ít và xa. Bảng chữ cái hoàn toàn khác với bảng chữ cái tiếng Anh, vì vậy bạn sẽ cần học các chữ cái mới ngoài các từ mới.

 

Nếu bạn cần dịch văn bản hoặc giọng nói từ tiếng Anh sang tiếng Punjab

Cố gắng học tiếng Punjabi trực tuyến? Nếu bạn cần dịch văn bản hoặc giọng nói từ tiếng Anh sang tiếng Punjab, chẳng hạn như ứng dụng Vocre, có sẵn trên chợ ứng dụng Google Play cho Android hoặc cửa hàng táo cho iOS.

 

Phần mềm như Google Dịch hoặc ứng dụng học ngôn ngữ của Microsoft không cung cấp độ chính xác của bản dịch tiếng Anh như các ứng dụng trả phí.

 

Từ điển tiếng Punjab

Từ điển tiếng Punjab chứa hàng triệu từ. Bảng chữ cái được gọi là bảng chữ cái Gurmukhi và có 35 bức thư. Từ Gurmukhi dịch thành, “Từ miệng của guru,”Và có nguồn gốc từ từ Punjabi, ‘guramukhī ’.

Dịch giả Punjabi

Các dịch giả tiếng Punjabi tiếng Anh thường tính phí gần $100 một giờ. Nếu bạn cần dịch văn bản lớn, chi phí có thể cực kỳ đắt. Nếu bạn cần dịch văn bản hoặc giọng nói từ tiếng Anh sang tiếng Punjab, chúng tôi khuyên bạn nên nhập văn bản vào một chương trình hoặc ứng dụng phần mềm dịch ngôn ngữ.

 

Hãy xem công cụ dịch trực tuyến của chúng tôi có thể giúp bạn học các từ và cụm từ cơ bản, nhu la xin chào bằng các ngôn ngữ khác.

Hơn Bản dịch trực tuyến

Muốn nhiều hơn chỉ là bản dịch tiếng Anh sang tiếng Punjabi? Chúng tôi cung cấp thêm bản dịch trực tuyến bằng các ngôn ngữ sau:

 

 • Người Albanian
 • Android
 • tiếng Ả Rập
 • Azerbaijan
 • Xứ Basque
 • Tiếng Bengali
 • Tiếng Bosnia
 • Miến Điện
 • Người Georgia
 • Gujarati
 • Gurmukhi
 • Tiếng Hindi
 • Người Macedonian
 • Malayalam
 • Marathi
 • Tiếng Nepal
 • Tiếng Tamil
 • Tiếng Telugu

 

Nhận Vocre ngay!