Mẹo và Thủ thuật Công nghệ dành cho khách du lịch hiểu biết

Chúng tôi muốn chia sẻ thông tin hữu ích về những điều đã giúp cuộc sống của chúng tôi dễ dàng hơn nhiều khi đi du lịch.

Các vấn đề với bản dịch

Học một ngôn ngữ mới? Bạn có thể đã gặp một số vấn đề chung với bản dịch ...

Tháng hai, 04

Tìm hiểu thêm

Các vấn đề với bản dịch: 6 Các vấn đề với bản dịch

  Những ngày này phải lập kế hoạch du lịch quốc tế. Đi du lịch nước ngoài là một cuộc phiêu lưu,...

Tháng hai, 01

Tìm hiểu thêm

Chào buổi sáng bằng tiếng Hy Lạp

Chào buổi sáng bằng tiếng Hy Lạp, khi nào thì nói, và những gì để ...

Tháng một, 21

Tìm hiểu thêm

Chào buổi sáng bằng tiếng Tamil

Tiếng Tamil được nói bởi 77 triệu người trên thế giới, kể cả 68 triệu...

Tháng một, 14

Tìm hiểu thêm

Chào buổi sáng bằng tiếng Pháp

Học cách chào buổi sáng bằng tiếng Pháp, khi nào thì nói, và...

Tháng một, 08

Tìm hiểu thêm

Chào buổi sáng bằng tiếng Trung

Nói cụm từ chào buổi sáng bằng tiếng Trung thật dễ dàng ...

tháng 12, 29

Tìm hiểu thêm

Chào buổi sáng bằng tiếng Telugu

Học cách chào buổi sáng bằng tiếng Telugu không khó bằng ...

tháng 12, 24

Tìm hiểu thêm

Giáng sinh vui vẻ bằng các ngôn ngữ khác nhau

Tìm hiểu cách nói Chúc mừng Giáng sinh bằng các ngôn ngữ khác nhau. Hoặc là, nếu ...

tháng 12, 17

Tìm hiểu thêm

Bản dịch từ tiếng Urdu sang tiếng Anh

Tìm hiểu một số mẹo để dịch từ tiếng Urdu sang tiếng Anh -- và tìm ứng dụng ở đâu ...

tháng 12, 10

Tìm hiểu thêm

Chào buổi sáng bằng các ngôn ngữ khác nhau

Tips for Translating English to Different Languages If you want to say...

tháng 12, 03

Tìm hiểu thêm

Liên hệ chúng tôi

Điên đây đủ vao biểu mâu dươi đây
    Nhận Vocre ngay!