ஆர்வமுள்ள பயணிகளுக்கான தொழில்நுட்ப உதவிக்குறிப்புகள் மற்றும் தந்திரங்கள்

பயணத்தின் போது நம் வாழ்க்கையை மிகவும் எளிதாக்கிய விஷயங்களைப் பற்றிய பயனுள்ள தகவல்களைப் பகிர விரும்புகிறோம்.

மொழிபெயர்ப்பில் சிக்கல்கள்

மொழிபெயர்ப்பில் சிக்கல்கள்? மொழிபெயர்ப்பில் சிக்கல்கள்.

பிப்ரவரி, 04

மேலும் அறிக

மொழிபெயர்ப்பில் சிக்கல்கள்: 6 மொழிபெயர்ப்பில் சிக்கல்கள்

  மொழிபெயர்ப்பில் சிக்கல்கள். மொழிபெயர்ப்பில் சிக்கல்கள்,...

பிப்ரவரி, 01

மேலும் அறிக

மொழிபெயர்ப்பில் சிக்கல்கள்

மொழிபெயர்ப்பில் சிக்கல்கள், எப்போது சொல்வது, மற்றும் என்ன...

ஜனவரி, 21

மேலும் அறிக

தமிழில் காலை வணக்கம்

தமிழ் பேசப்படுகிறது 77 உலகில் மில்லியன் மக்கள், உட்பட 68 மொழிபெயர்ப்பில் சிக்கல்கள்.

ஜனவரி, 14

மேலும் அறிக

பிரெஞ்சு மொழியில் காலை வணக்கம்

பிரஞ்சு மொழியில் காலை வணக்கம் சொல்வது எப்படி என்று அறிக, எப்போது சொல்வது, மொழிபெயர்ப்பில் சிக்கல்கள்.

ஜனவரி, 08

மேலும் அறிக

சீன மொழியில் காலை வணக்கம்

சீன மொழியில் காலை வணக்கம் என்ற சொற்றொடரைச் சொல்வது எவ்வளவு எளிது..

டிசம்பர், 29

மேலும் அறிக

தெலுங்கில் காலை வணக்கம்

தெலுங்கில் காலை வணக்கம் சொல்வது எப்படி என்று கற்றுக்கொள்வது கடினம் அல்ல..

டிசம்பர், 24

மேலும் அறிக

வெவ்வேறு மொழிகளில் கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துகள்

பல்வேறு மொழிகளில் மெர்ரி கிறிஸ்மஸ் சொல்வது எப்படி என்று அறிக. அல்லது, என்றால்...

டிசம்பர், 17

மேலும் அறிக

உருது ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு

உருதுவிலிருந்து ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பிற்கான சில உதவிக்குறிப்புகளைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் -- மற்றும் பயன்பாட்டை எங்கே கண்டுபிடிப்பது...

டிசம்பர், 10

மேலும் அறிக

வெவ்வேறு மொழிகளில் காலை வணக்கம்

Tips for Translating English to Different Languages If you want to say...

டிசம்பர், 03

மேலும் அறிக

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

கீழே உள்ள படிவத்தை நிரப்பவும்
    இப்போது வோகரைப் பெறுங்கள்!