ਸਮਝਦਾਰ ਯਾਤਰੀ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਜੁਗਤਾਂ

ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.

ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ

ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ (ਬਹੁਤੇ ...

ਜੁਲਾਈ, 27

ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੋ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ: ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ

ਨੇਪਾਲੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਜੁਲਾਈ, 20

ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਤੋਂ-ਪੰਜਾਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ...

ਜੁਲਾਈ, 12

ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੋ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲੀ ਅਨੁਵਾਦ

ਹੋਰ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. English to Bengali...

ਜੁਲਾਈ, 05

ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੋ

ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਵਾਦ

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ. The number of students...

ਹੋਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ

ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. When you’re speaking in...

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ

ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ. So much so that you’re probably not...

ਸਪੈਨਿਸ਼ ਕ੍ਰਿਆ ਜੋੜ

ਸਪੈਨਿਸ਼ ਕਿਰਿਆ ਕਿਰਿਆ ਜੋੜ ਸਿੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ.   We happen to think it’s...

ਸਧਾਰਣ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਾਕਾਂਸ਼

Even if you don't even know how to say hello in other...

ਕੀ ਗੂਗਲ ਅਨੁਵਾਦ ਸਹੀ ਹੈ?

ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ, you don’t need to learn an entirely new language before boarding...

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰੋ
    ਹੁਣ Vocre ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ!