តើមានកម្មវិធីបកប្រែក្រៅបណ្តាញទេ?

 

#1 កម្មវិធីបកប្រែសំឡេងសម្រាប់ទូរស័ព្ទ iOS និង Android


តើអ្នកធ្លាប់ចង់រឺត្រូវការទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដែលមិនចេះនិយាយភាសារបស់អ្នកទេ? វ៉េដគឺជាវិធីរីករាយនិងងាយស្រួលក្នុងការសន្ទនាជាមួយអ្នកដែលនិយាយភាសាផ្សេង.

តើអ្នកបកប្រែក្រៅបណ្តាញល្អបំផុតគឺជាអ្វី?

 

វិជ្ជា - អ្នកបកប្រែជាសកល


ពិភពលោកសព្វថ្ងៃមានទំនាក់ទំនងគ្នាច្រើនជាងពេលមុន ៗ ទៅទៀត. ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ, ភាសានៅតែបែងចែកយើង. វណ្ណៈបែកបាក់ឧបសគ្គភាសាហើយនាំឱ្យយើងកាន់តែជិតស្និទ្ធ. មិនថាយើងនៅទីណាឬនិយាយភាសាអ្វីក៏ដោយ.

បកប្រែជាភាសា 59 ភាសា

សារព័ត៌មានគ្របដណ្តប់

ប្លក់

អរុណសួស្តីជាភាសាក្រិច

រៀនពីរបៀបនិយាយអរុណសួស្តីជាភាសាក្រិច, ពេលណាត្រូវនិយាយ, និងអ្វីទៅ...

អរុណសួស្តី in Tamil

តាមីលត្រូវបាននិយាយដោយ 77 លាននាក់នៅលើពិភពលោក, រួមទាំង 68 មនុស្សរាប់លាននាក់ដែលនិយាយវាជាភាសាដំបូង និង 9 million people who speak it...

អរុណសួស្តី ជាភាសាបារាំង

រៀនពីរបៀបនិយាយអរុណសួស្តីជាភាសាបារាំង, ពេលណាត្រូវនិយាយ, និង...

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

បំពេញទម្រង់បែបបទខាងក្រោម
    ចាប់យកឥឡូវនេះ!