English to Nepali Language Translation: Tips and Best Practices

Improve the accuracy of your translations with this handy guide on English to Nepali language! Learn helpful tips and tricks for effective translation.

Mae cyfieithu Saesneg i Nepali yn cael ei ystyried yn llawer anoddach na chyfieithu Saesneg i Sbaeneg neu Ffrangeg, especially if you don’t have full command of either language.. Mae Nepali yn cael ei ystyried yn y categori 4 iaith, sy'n golygu ei bod yr un mor anodd cyfieithu geiriau, ymadroddion, a brawddegau o'r Saesneg i Nepali gan ei bod yn Saesneg i Roeg neu Saesneg i Rwseg. But with the right tools and tips, you can improve the accuracy of your translations and become much more confident in your work. In this guide, we’ll explore different ways to effectively translate English to Nepali.

Y newyddion da yw ei bod yn haws cyfieithu Saesneg i Nepali nag ydyw Saesneg i Tsieinëeg neu Arabeg.

Know the Context in Mind

Whenever you’re translating, it’s important to keep the context in mind and understand who your audience is. The English phrases you use may mean something different from their Nepali counterpartsor there could be multiple interpretations for the same sentence. By understanding the nuances of both languages, you can provide a more accurate translation that does justice to the original message.
 

Familiarize Yourself with Common English and Nepali Phrases and Terms

To achieve a more confident, fluent translation, it’s essential to be familiar with common phrases and terms in both English and Nepali. In some cases, the same phrase may have multiple meanings depending on its context. Taking the time to become familiar with such nuances of grammar and style will ensure that your translations are accurate, precise, and nuanced.

Respect the Cultural Preference in Localization

Localization is an important step for projects involving the translation of English to Nepali. For instance, when translating from English to Nepali, you must pay special attention to understanding the culture and its people in terms of their expectations and language preferences. That means taking into account intrinsic and extrinsic cultural factors like customs, traditions, beliefs and the local accent- and using this knowledge to ensure that your translations are received positively in the target market.

Iaith Nepali

Mae'r Iaith Nepali yn cael ei siarad ledled Nepal a hi yw iaith gyntaf y mwyafrif o bobl leol. Mae yna hefyd 129 ieithoedd eraill a siaredir yn y wlad, mae'r mwyafrif yn deillio o'r ieithoedd Indo-Aryan a Sino-Tibetaidd.

Tra mai Nepali yw iaith swyddogol Nepal, mae ieithoedd cyntaf eraill y wlad hefyd yn cael eu cydnabod fel ‘ieithoedd cyntaf’ hefyd. Hi yw'r iaith a siaredir fwyaf eang yn Nepal, gan fod bron i hanner y preswylwyr yn ei siarad; Maithili yw'r ail iaith fwyaf llafar (er dim ond ychydig yn fwy na 10% o bobl leol yn ei siarad). Mae'r rhan fwyaf o ieithoedd y wlad mewn perygl o farw allan, gan nad yw'r mwyafrif o ieithoedd yn cael eu siarad yn eang ledled y wlad.

Nepali was once called Khas-Kura and Gorkhali.

 

Cyfieithiad Saesneg i Nepali

Mae cyfieithu Saesneg i Nepali yn anoddach na gyda rhai ieithoedd eraill. Mae prif dafodieithoedd Nepali yn cynnwys:

 

 • Acchami
 • Baitadeli
 • Bajhangi
 • Bajurali
 • Bheri
 • Dadeldhuri
 • Dailekhi
 • Darchulali
 • Darchuli
 • Doteli
 • Gandakeli
 • Humli
 • Purbeli
 • Soradi

 

Mae Saesneg a Nepali yn rhannu ychydig eiriau - ychydig drosodd 100 mewn gwirionedd! Os ydych chi'n gyfarwydd â'r wyddor Nepali ac ynganiadau, learning these words is easier than some others.

Ceisio dysgu Nepali ar-lein? Rydym yn argymell defnyddio meddalwedd cyfieithu peiriant sydd ag offeryn cyfieithu Nepali ac sy'n gallu cyfieithu testun i leferydd yn hawdd, megis ap Vocre, ar gael ar Google Play ar gyfer Android neu'r Apple Store ar gyfer iOS.

Software such as Google Translate or Microsoft’s language learning app doesn’t offer the same English translation accuracy as paid apps.

 

Geiriadur Nepali

Mae geiriadur Nepali yn cynnwys mwy na 150,000 geiriau. Mae'r llythyrau wedi'u hysgrifennu yn sgript Devanagari, yn deillio o sgript Brahmi, ac yn seiliedig ar Sansgrit. Bydd darllenwyr brodorol Saesneg yn hapus i ddysgu bod Nepali yn cael ei darllen o'r chwith i'r dde (fel Saesneg). Mae priflythrennau wedi'u hysgrifennu yr un fath â llythrennau bach.

 

Cyfieithwyr Nepali

Mae cyfieithwyr a gwasanaethau cyfieithu Saesneg Nepali yn aml yn codi bron $50 awr. Os ydych chi'n ceisio cyfieithu testunau syml, we recommend inputting the text into a language translation software program or app.

Edrychwch ar ein teclyn cyfieithu ar-lein a all eich helpu i ddysgu geiriau ac ymadroddion sylfaenol, fel helo mewn ieithoedd eraill.

 

More Online Translation

Rydym yn cynnig mwy o gyfieithu ar-lein yn yr ieithoedd canlynol:

 

 • Albaneg
 • Android
 • Arabeg
 • Bengali
 • Byrmaneg
 • Tsiec
 • Daneg
 • Iseldireg
 • Gwjarati
 • Hindi
 • Corea
 • Malayalam
 • Marathi
 • Pwyleg
 • Portiwgaleg
 • Sweden
 • Tamil
 • Telugu
 • Pwnjabi
 • Wrdw

Cael Vocre Nawr!