A oes ap cyfieithydd all-lein?

 

#1 Ap Symudol Cyfieithu Llais ar gyfer iOS & Android


Ydych chi erioed wedi bod eisiau neu angen cyfathrebu â rhywun nad oedd yn siarad eich iaith? Mae Vocre yn ffordd hwyliog a hawdd o gael sgwrs gyda rhywun sy'n siarad iaith wahanol.

Beth yw'r cyfieithydd all-lein gorau?

 

Vocre - Cyfieithydd Cyffredinol


Mae gan y byd heddiw fwy o gysylltiad nag erioed o'r blaen. Fodd bynnag, mae iaith yn dal i'n rhannu. Mae Vocre yn chwalu'r rhwystr iaith ac yn dod â ni i gyd yn agosach. Waeth ble rydyn ni neu pa iaith rydyn ni'n ei siarad.

Cyfieithwch i mewn 59 Ieithoedd

Sylw i'r Wasg

Blog

Good Morning in Greek

Learn how to say good morning in Greek, pryd i'w ddweud, a beth i...

Ionawr, 21

Dysgu mwy

Bore Da yn Tamil

Mae Tamil yn cael ei siarad gan 77 miliwn o bobl yn y byd, gan gynnwys 68 miliwn o bobl sy'n ei siarad fel iaith gyntaf a 9 million people who speak it...

Ionawr, 14

Dysgu mwy

Bore Da yn Ffrangeg

Dysgwch sut i ddweud bore da yn Ffrangeg, pryd i'w ddweud, and...

Ionawr, 08

Dysgu mwy

Cysylltwch â Ni

Llenwch y ffurflen isod
    Cael Vocre Nawr!