สวัสดีตอนเช้าในภาษากรีก

ถ้าคุณรู้วิธีพูดอรุณสวัสดิ์ในภาษาต่างๆ, คุณจะสามารถเปิดช่องทางการสื่อสารได้ทุกที่ที่คุณเดินทาง.

เรียนรู้วิธีการพูดอรุณสวัสดิ์ในภาษากรีก, เมื่อไรจะพูด, แอพแปลภาษาที่ดีที่สุดสำหรับสมาร์ทโฟนและ iPads บน Google Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับ iPhone และ iOS. แอพแปลภาษาที่ดีที่สุดสำหรับสมาร์ทโฟนและ iPads บน Google Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับ iPhone และ iOS.

 

แอพแปลภาษาที่ดีที่สุดสำหรับสมาร์ทโฟนและ iPads บน Google Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับ iPhone และ iOS

แอพแปลภาษาที่ดีที่สุดสำหรับสมาร์ทโฟนและ iPads บน Google Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับ iPhone และ iOS. แอพแปลภาษาที่ดีที่สุดสำหรับสมาร์ทโฟนและ iPads บน Google Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับ iPhone และ iOS 3,000 ปี, แอพแปลภาษาที่ดีที่สุดสำหรับสมาร์ทโฟนและ iPads บน Google Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับ iPhone และ iOS 3,000 ปี.

 

แอพแปลภาษาที่ดีที่สุดสำหรับสมาร์ทโฟนและ iPads บน Google Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับ iPhone และ iOS.

แอพแปลภาษาที่ดีที่สุดสำหรับสมาร์ทโฟนและ iPads บน Google Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับ iPhone และ iOS?

มากกว่า 13 แอพแปลภาษาที่ดีที่สุดสำหรับสมาร์ทโฟนและ iPads บน Google Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับ iPhone และ iOS แอพแปลภาษาที่ดีที่สุดสำหรับสมาร์ทโฟนและ iPads บน Google Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับ iPhone และ iOS. แอพแปลภาษาที่ดีที่สุดสำหรับสมาร์ทโฟนและ iPads บน Google Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับ iPhone และ iOS.

 

แอพแปลภาษาที่ดีที่สุดสำหรับสมาร์ทโฟนและ iPads บน Google Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับ iPhone และ iOS 365,000 คนในสหรัฐอเมริกา. แอพแปลภาษาที่ดีที่สุดสำหรับสมาร์ทโฟนและ iPads บน Google Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับ iPhone และ iOS, และประเทศได้เห็นคลื่นลูกใหญ่ของการย้ายถิ่นในช่วงปี ค.ศ. 1800 และ 1900. และประเทศได้เห็นคลื่นลูกใหญ่ของการย้ายถิ่นในช่วงปี ค.ศ. 1800 และ 1900.

 

วันนี้, และประเทศได้เห็นคลื่นลูกใหญ่ของการย้ายถิ่นในช่วงปี ค.ศ. 1800 และ 1900. และประเทศได้เห็นคลื่นลูกใหญ่ของการย้ายถิ่นในช่วงปี ค.ศ. 1800 และ 1900 (และประเทศได้เห็นคลื่นลูกใหญ่ของการย้ายถิ่นในช่วงปี ค.ศ. 1800 และ 1900) และนิวเจอร์ซีย์.

และประเทศได้เห็นคลื่นลูกใหญ่ของการย้ายถิ่นในช่วงปี ค.ศ. 1800 และ 1900?

และประเทศได้เห็นคลื่นลูกใหญ่ของการย้ายถิ่นในช่วงปี ค.ศ. 1800 และ 1900! และประเทศได้เห็นคลื่นลูกใหญ่ของการย้ายถิ่นในช่วงปี ค.ศ. 1800 และ 1900, และประเทศได้เห็นคลื่นลูกใหญ่ของการย้ายถิ่นในช่วงปี ค.ศ. 1800 และ 1900.

 

และประเทศได้เห็นคลื่นลูกใหญ่ของการย้ายถิ่นในช่วงปี ค.ศ. 1800 และ 1900 และประเทศได้เห็นคลื่นลูกใหญ่ของการย้ายถิ่นในช่วงปี ค.ศ. 1800 และ 1900, และประเทศได้เห็นคลื่นลูกใหญ่ของการย้ายถิ่นในช่วงปี ค.ศ. 1800 และ 1900, และประเทศได้เห็นคลื่นลูกใหญ่ของการย้ายถิ่นในช่วงปี ค.ศ. 1800 และ 1900, และประเทศได้เห็นคลื่นลูกใหญ่ของการย้ายถิ่นในช่วงปี ค.ศ. 1800 และ 1900.

 

และประเทศได้เห็นคลื่นลูกใหญ่ของการย้ายถิ่นในช่วงปี ค.ศ. 1800 และ 1900: และประเทศได้เห็นคลื่นลูกใหญ่ของการย้ายถิ่นในช่วงปี ค.ศ. 1800 และ 1900! และประเทศได้เห็นคลื่นลูกใหญ่ของการย้ายถิ่นในช่วงปี ค.ศ. 1800 และ 1900 (และประเทศได้เห็นคลื่นลูกใหญ่ของการย้ายถิ่นในช่วงปี ค.ศ. 1800 และ 1900) และประเทศได้เห็นคลื่นลูกใหญ่ของการย้ายถิ่นในช่วงปี ค.ศ. 1800 และ 1900 (และประเทศได้เห็นคลื่นลูกใหญ่ของการย้ายถิ่นในช่วงปี ค.ศ. 1800 และ 1900).

 

แม้ว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษบางตัวจะไม่ตรงกับตัวอักษรกรีกมากนัก (แม้ว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษบางตัวจะไม่ตรงกับตัวอักษรกรีกมากนัก, แม้ว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษบางตัวจะไม่ตรงกับตัวอักษรกรีกมากนัก).

 

แม้ว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษบางตัวจะไม่ตรงกับตัวอักษรกรีกมากนัก (แม้ว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษบางตัวจะไม่ตรงกับตัวอักษรกรีกมากนัก!).

แม้ว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษบางตัวจะไม่ตรงกับตัวอักษรกรีกมากนัก?

แม้ว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษบางตัวจะไม่ตรงกับตัวอักษรกรีกมากนัก: แม้ว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษบางตัวจะไม่ตรงกับตัวอักษรกรีกมากนัก.

 

ใช่, แม้ว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษบางตัวจะไม่ตรงกับตัวอักษรกรีกมากนัก (แม้ว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษบางตัวจะไม่ตรงกับตัวอักษรกรีกมากนัก), แม้ว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษบางตัวจะไม่ตรงกับตัวอักษรกรีกมากนัก (แม้ว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษบางตัวจะไม่ตรงกับตัวอักษรกรีกมากนัก).

 

แม้ว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษบางตัวจะไม่ตรงกับตัวอักษรกรีกมากนัก. แน่นอน, แม้ว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษบางตัวจะไม่ตรงกับตัวอักษรกรีกมากนัก, ดังนั้นคุณจะต้องเรียนรู้อักษรแยกต่างหากนอกเหนือจากคำศัพท์ใหม่, ดังนั้นคุณจะต้องเรียนรู้อักษรแยกต่างหากนอกเหนือจากคำศัพท์ใหม่, ดังนั้นคุณจะต้องเรียนรู้อักษรแยกต่างหากนอกเหนือจากคำศัพท์ใหม่.

 

ดังนั้นคุณจะต้องเรียนรู้อักษรแยกต่างหากนอกเหนือจากคำศัพท์ใหม่, ดังนั้นคุณจะต้องเรียนรู้อักษรแยกต่างหากนอกเหนือจากคำศัพท์ใหม่.

ดังนั้นคุณจะต้องเรียนรู้อักษรแยกต่างหากนอกเหนือจากคำศัพท์ใหม่

ดังนั้นคุณจะต้องเรียนรู้อักษรแยกต่างหากนอกเหนือจากคำศัพท์ใหม่! คุณสามารถใช้วลีนี้ได้มากในแต่ละวัน (ไม่ใช่แค่สิ่งแรกในตอนเช้าหรือก่อนเที่ยงเหมือนที่เราทำในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ).

 

ดังนั้นคุณจะต้องเรียนรู้อักษรแยกต่างหากนอกเหนือจากคำศัพท์ใหม่, คุณจะพูด, ดังนั้นคุณจะต้องเรียนรู้อักษรแยกต่างหากนอกเหนือจากคำศัพท์ใหม่!”

 

ดังนั้นคุณจะต้องเรียนรู้อักษรแยกต่างหากนอกเหนือจากคำศัพท์ใหม่, ดังนั้นคุณจะต้องเรียนรู้อักษรแยกต่างหากนอกเหนือจากคำศัพท์ใหม่: ดังนั้นคุณจะต้องเรียนรู้อักษรแยกต่างหากนอกเหนือจากคำศัพท์ใหม่.

ดังนั้นคุณจะต้องเรียนรู้อักษรแยกต่างหากนอกเหนือจากคำศัพท์ใหม่

ดังนั้นคุณจะต้องเรียนรู้อักษรแยกต่างหากนอกเหนือจากคำศัพท์ใหม่.

 

แน่นอน, ดังนั้นคุณจะต้องเรียนรู้อักษรแยกต่างหากนอกเหนือจากคำศัพท์ใหม่! ข่าวดีก็คือ การออกเสียงคำภาษากรีกนั้นง่ายกว่าการออกเสียงคำในภาษาอื่นเล็กน้อย (ข่าวดีก็คือ การออกเสียงคำภาษากรีกนั้นง่ายกว่าการออกเสียงคำในภาษาอื่นเล็กน้อย).

 

ข่าวดีก็คือ การออกเสียงคำภาษากรีกนั้นง่ายกว่าการออกเสียงคำในภาษาอื่นเล็กน้อย? ข่าวดีก็คือ การออกเสียงคำภาษากรีกนั้นง่ายกว่าการออกเสียงคำในภาษาอื่นเล็กน้อย! ข่าวดีก็คือ การออกเสียงคำภาษากรีกนั้นง่ายกว่าการออกเสียงคำในภาษาอื่นเล็กน้อย, ข่าวดีก็คือ การออกเสียงคำภาษากรีกนั้นง่ายกว่าการออกเสียงคำในภาษาอื่นเล็กน้อย, ข่าวดีก็คือ การออกเสียงคำภาษากรีกนั้นง่ายกว่าการออกเสียงคำในภาษาอื่นเล็กน้อย.

 

ข่าวดีก็คือ การออกเสียงคำภาษากรีกนั้นง่ายกว่าการออกเสียงคำในภาษาอื่นเล็กน้อย, ข่าวดีก็คือ การออกเสียงคำภาษากรีกนั้นง่ายกว่าการออกเสียงคำในภาษาอื่นเล็กน้อย, ข่าวดีก็คือ การออกเสียงคำภาษากรีกนั้นง่ายกว่าการออกเสียงคำในภาษาอื่นเล็กน้อย

 

ข่าวดีก็คือ การออกเสียงคำภาษากรีกนั้นง่ายกว่าการออกเสียงคำในภาษาอื่นเล็กน้อย.

 

หากคุณต้องการเสียงเหมือนคนท้องถิ่นจริงๆ, ข่าวดีก็คือ การออกเสียงคำภาษากรีกนั้นง่ายกว่าการออกเสียงคำในภาษาอื่นเล็กน้อย, เช่น Vocre.

 

โวคอร์ เสนอข้อความเป็นคำพูด, คำพูดเป็นข้อความ, และแม้แต่การแปลเสียงเป็นเสียง. ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถดาวน์โหลดแอปบนโทรศัพท์ของคุณเมื่อคุณมี wifi หรือบริการมือถือและใช้งานต่อไปแม้ว่าสัญญาณของคุณจะหายไป.

 

Vocre เป็นหนึ่งใน แอพแปลภาษาที่ดีที่สุด ที่มีอยู่ใน Apple Store สำหรับ iOS หรือ Google Play Store สำหรับ Android.

ข่าวดีก็คือ การออกเสียงคำภาษากรีกนั้นง่ายกว่าการออกเสียงคำในภาษาอื่นเล็กน้อย

ข่าวดีก็คือ การออกเสียงคำภาษากรีกนั้นง่ายกว่าการออกเสียงคำในภาษาอื่นเล็กน้อย, ข่าวดีก็คือ การออกเสียงคำภาษากรีกนั้นง่ายกว่าการออกเสียงคำในภาษาอื่นเล็กน้อย. วัฒนธรรมที่แตกต่างกันใช้วลีนี้แตกต่างจากที่เราทำในสหรัฐอเมริกามาก.

 

วัฒนธรรมที่แตกต่างกันใช้วลีนี้แตกต่างจากที่เราทำในสหรัฐอเมริกามาก. วัฒนธรรมที่แตกต่างกันใช้วลีนี้แตกต่างจากที่เราทำในสหรัฐอเมริกามาก.

 

วัฒนธรรมที่แตกต่างกันใช้วลีนี้แตกต่างจากที่เราทำในสหรัฐอเมริกามาก, วัฒนธรรมที่แตกต่างกันใช้วลีนี้แตกต่างจากที่เราทำในสหรัฐอเมริกามาก. วัฒนธรรมที่แตกต่างกันใช้วลีนี้แตกต่างจากที่เราทำในสหรัฐอเมริกามาก, วัฒนธรรมที่แตกต่างกันใช้วลีนี้แตกต่างจากที่เราทำในสหรัฐอเมริกามาก (วัฒนธรรมที่แตกต่างกันใช้วลีนี้แตกต่างจากที่เราทำในสหรัฐอเมริกามาก, วัฒนธรรมที่แตกต่างกันใช้วลีนี้แตกต่างจากที่เราทำในสหรัฐอเมริกามาก).

 

วัฒนธรรมที่แตกต่างกันใช้วลีนี้แตกต่างจากที่เราทำในสหรัฐอเมริกามาก.

 

วัฒนธรรมที่แตกต่างกันใช้วลีนี้แตกต่างจากที่เราทำในสหรัฐอเมริกามาก, คุณสามารถพูดได้, “วัฒนธรรมที่แตกต่างกันใช้วลีนี้แตกต่างจากที่เราทำในสหรัฐอเมริกามาก, วัฒนธรรมที่แตกต่างกันใช้วลีนี้แตกต่างจากที่เราทำในสหรัฐอเมริกามาก, วัฒนธรรมที่แตกต่างกันใช้วลีนี้แตกต่างจากที่เราทำในสหรัฐอเมริกามาก.

 

คุณสามารถใช้ kalispera เพื่อพูดราตรีสวัสดิ์หรือ kalinychta เพื่อบอกฝันดี.

คุณสามารถใช้ kalispera เพื่อพูดราตรีสวัสดิ์หรือ kalinychta เพื่อบอกฝันดี

ไม่อยากพูดสวัสดีตอนเช้าเวลาทักทายใคร? เรียนรู้วิธีการพูด สวัสดีในภาษาอื่น ๆ คุณสามารถใช้ kalispera เพื่อพูดราตรีสวัสดิ์หรือ kalinychta เพื่อบอกฝันดี.

 

คุณสามารถใช้ kalispera เพื่อพูดราตรีสวัสดิ์หรือ kalinychta เพื่อบอกฝันดี, เฮ้, เป็นอย่างไรบ้าง, ยินดีที่ได้รู้จัก, และอีกมากมาย! ได้แก่:

 

  • คุณสามารถใช้ kalispera เพื่อพูดราตรีสวัสดิ์หรือ kalinychta เพื่อบอกฝันดี: สวัสดี
  • คุณสามารถใช้ kalispera เพื่อพูดราตรีสวัสดิ์หรือ kalinychta เพื่อบอกฝันดี?: คุณสามารถใช้ kalispera เพื่อพูดราตรีสวัสดิ์หรือ kalinychta เพื่อบอกฝันดี?
  • คุณสามารถใช้ kalispera เพื่อพูดราตรีสวัสดิ์หรือ kalinychta เพื่อบอกฝันดี: ยินดีที่ได้รู้จัก

 

คุณสามารถใช้ kalispera เพื่อพูดราตรีสวัสดิ์หรือ kalinychta เพื่อบอกฝันดี, คุณสามารถใช้ kalispera เพื่อพูดราตรีสวัสดิ์หรือ kalinychta เพื่อบอกฝันดี. แม้ว่า, คุณสามารถใช้ kalispera เพื่อพูดราตรีสวัสดิ์หรือ kalinychta เพื่อบอกฝันดี!

 

คุณสามารถใช้ kalispera เพื่อพูดราตรีสวัสดิ์หรือ kalinychta เพื่อบอกฝันดี, คุณสามารถใช้ kalispera เพื่อพูดราตรีสวัสดิ์หรือ kalinychta เพื่อบอกฝันดี.

คุณสามารถใช้ kalispera เพื่อพูดราตรีสวัสดิ์หรือ kalinychta เพื่อบอกฝันดี

คุณสามารถใช้ kalispera เพื่อพูดราตรีสวัสดิ์หรือ kalinychta เพื่อบอกฝันดี. คือการอวยพรให้คนๆหนึ่งมีความสุขในวันต้นเดือน. คือการอวยพรให้คนๆหนึ่งมีความสุขในวันต้นเดือน, คือการอวยพรให้คนๆหนึ่งมีความสุขในวันต้นเดือน!คือการอวยพรให้คนๆหนึ่งมีความสุขในวันต้นเดือน.

 

คือการอวยพรให้คนๆหนึ่งมีความสุขในวันต้นเดือน, คือการอวยพรให้คนๆหนึ่งมีความสุขในวันต้นเดือน (คือการอวยพรให้คนๆหนึ่งมีความสุขในวันต้นเดือน, คือการอวยพรให้คนๆหนึ่งมีความสุขในวันต้นเดือน).

 

คือการอวยพรให้คนๆหนึ่งมีความสุขในวันต้นเดือน!

คือการอวยพรให้คนๆหนึ่งมีความสุขในวันต้นเดือน

คือการอวยพรให้คนๆหนึ่งมีความสุขในวันต้นเดือน, คุณสามารถพูดได้, คือการอวยพรให้คนๆหนึ่งมีความสุขในวันต้นเดือน,” (คือการอวยพรให้คนๆหนึ่งมีความสุขในวันต้นเดือน) หรือ, คือการอวยพรให้คนๆหนึ่งมีความสุขในวันต้นเดือน,” (คือการอวยพรให้คนๆหนึ่งมีความสุขในวันต้นเดือน), คือการอวยพรให้คนๆหนึ่งมีความสุขในวันต้นเดือน!”

 

คือการอวยพรให้คนๆหนึ่งมีความสุขในวันต้นเดือน (คือการอวยพรให้คนๆหนึ่งมีความสุขในวันต้นเดือน 5 คือการอวยพรให้คนๆหนึ่งมีความสุขในวันต้นเดือน), แต่กาลนิจตาเป็นเพียงวิธีบอกฝันดีก่อนนอน.

 

แต่กาลนิจตาเป็นเพียงวิธีบอกฝันดีก่อนนอน, แต่กาลนิจตาเป็นเพียงวิธีบอกฝันดีก่อนนอน

แต่กาลนิจตาเป็นเพียงวิธีบอกฝันดีก่อนนอน

แต่กาลนิจตาเป็นเพียงวิธีบอกฝันดีก่อนนอน. ยินดีต้อนรับ

แต่กาลนิจตาเป็นเพียงวิธีบอกฝันดีก่อนนอน, ซึ่งก็หมายถึง ยินดีต้อนรับ.

 

แต่กาลนิจตาเป็นเพียงวิธีบอกฝันดีก่อนนอน, แต่กาลนิจตาเป็นเพียงวิธีบอกฝันดีก่อนนอน,แต่กาลนิจตาเป็นเพียงวิธีบอกฝันดีก่อนนอน. แต่กาลนิจตาเป็นเพียงวิธีบอกฝันดีก่อนนอน. แต่กาลนิจตาเป็นเพียงวิธีบอกฝันดีก่อนนอน, เกินไป.

แต่กาลนิจตาเป็นเพียงวิธีบอกฝันดีก่อนนอน

แต่กาลนิจตาเป็นเพียงวิธีบอกฝันดีก่อนนอน.

 

แต่กาลนิจตาเป็นเพียงวิธีบอกฝันดีก่อนนอน, แต่กาลนิจตาเป็นเพียงวิธีบอกฝันดีก่อนนอน (แม้ว่าเราคิดว่าเราควรกระโดดขึ้นไปบน bandwagon นี้และสร้างคำแปลภาษาอังกฤษของคำสุดเจ๋งเหล่านี้!).

 

แม้ว่าเราคิดว่าเราควรกระโดดขึ้นไปบน bandwagon นี้และสร้างคำแปลภาษาอังกฤษของคำสุดเจ๋งเหล่านี้ แม้ว่าเราคิดว่าเราควรกระโดดขึ้นไปบน bandwagon นี้และสร้างคำแปลภาษาอังกฤษของคำสุดเจ๋งเหล่านี้ รวม:

 

แม้ว่าเราคิดว่าเราควรกระโดดขึ้นไปบน bandwagon นี้และสร้างคำแปลภาษาอังกฤษของคำสุดเจ๋งเหล่านี้: แม้ว่าเราคิดว่าเราควรกระโดดขึ้นไปบน bandwagon นี้และสร้างคำแปลภาษาอังกฤษของคำสุดเจ๋งเหล่านี้, แม้ว่าเราคิดว่าเราควรกระโดดขึ้นไปบน bandwagon นี้และสร้างคำแปลภาษาอังกฤษของคำสุดเจ๋งเหล่านี้, แม้ว่าเราคิดว่าเราควรกระโดดขึ้นไปบน bandwagon นี้และสร้างคำแปลภาษาอังกฤษของคำสุดเจ๋งเหล่านี้.

 

แม้ว่าเราคิดว่าเราควรกระโดดขึ้นไปบน bandwagon นี้และสร้างคำแปลภาษาอังกฤษของคำสุดเจ๋งเหล่านี้: แม้ว่าเราคิดว่าเราควรกระโดดขึ้นไปบน bandwagon นี้และสร้างคำแปลภาษาอังกฤษของคำสุดเจ๋งเหล่านี้; แม้ว่าเราคิดว่าเราควรกระโดดขึ้นไปบน bandwagon นี้และสร้างคำแปลภาษาอังกฤษของคำสุดเจ๋งเหล่านี้.

 

แม้ว่าเราคิดว่าเราควรกระโดดขึ้นไปบน bandwagon นี้และสร้างคำแปลภาษาอังกฤษของคำสุดเจ๋งเหล่านี้: แม้ว่าเราคิดว่าเราควรกระโดดขึ้นไปบน bandwagon นี้และสร้างคำแปลภาษาอังกฤษของคำสุดเจ๋งเหล่านี้, แม้ว่าเราคิดว่าเราควรกระโดดขึ้นไปบน bandwagon นี้และสร้างคำแปลภาษาอังกฤษของคำสุดเจ๋งเหล่านี้, แม้ว่าเราคิดว่าเราควรกระโดดขึ้นไปบน bandwagon นี้และสร้างคำแปลภาษาอังกฤษของคำสุดเจ๋งเหล่านี้, แม้ว่าเราคิดว่าเราควรกระโดดขึ้นไปบน bandwagon นี้และสร้างคำแปลภาษาอังกฤษของคำสุดเจ๋งเหล่านี้.

 

แม้ว่าเราคิดว่าเราควรกระโดดขึ้นไปบน bandwagon นี้และสร้างคำแปลภาษาอังกฤษของคำสุดเจ๋งเหล่านี้: แม้ว่าเราคิดว่าเราควรกระโดดขึ้นไปบน bandwagon นี้และสร้างคำแปลภาษาอังกฤษของคำสุดเจ๋งเหล่านี้.

 

แม้ว่าเราคิดว่าเราควรกระโดดขึ้นไปบน bandwagon นี้และสร้างคำแปลภาษาอังกฤษของคำสุดเจ๋งเหล่านี้, แม้ว่าเราคิดว่าเราควรกระโดดขึ้นไปบน bandwagon นี้และสร้างคำแปลภาษาอังกฤษของคำสุดเจ๋งเหล่านี้!

รับ Vocre ทันที!