అవగాహన ఉన్న ప్రయాణికుల కోసం టెక్ చిట్కాలు మరియు ఉపాయాలు

ప్రయాణంలో మన జీవితాలను సులభతరం చేసిన విషయాల గురించి ఉపయోగకరమైన సమాచారాన్ని పంచుకోవాలనుకుంటున్నాము.

సమావేశాల కోసం వ్యాపార ఆంగ్ల పదబంధాలు

వ్యాపారం మరియు సంభాషణ ఆంగ్లంలో ఉపయోగించిన పదాలు ఒకటే (most...

ఇంగ్లీష్ నుండి నేపాలీ భాషకు అనువాదం: చిట్కాలు మరియు ఉత్తమ పద్ధతులు

ఇంగ్లీషును నేపాలీకి అనువదించడం కంటే ఇంగ్లీషును నేపాలీకి అనువదించడం చాలా ఉపాయంగా పరిగణించబడుతుంది

ఇంగ్లీష్ నుండి పంజాబీకి వాయిస్ అనువాదం

ఇతర సంస్కృతులతో కమ్యూనికేట్ చేయడం ఎల్లప్పుడూ సులభం కాదు. Translating English to...

ఇంగ్లీష్ నుండి బెంగాలీ అనువాదం

ఇతర సంస్కృతులతో కమ్యూనికేట్ చేయడం గమ్మత్తుగా ఉంటుంది. English to Bengali...

విద్య అనువాదం

అమెరికాలోని పాఠశాలల్లో విద్య అనువాదం అత్యవసరంగా అవసరం. The number of students...

ఇతర సంస్కృతులతో కమ్యూనికేట్ చేయడం

సంస్కృతులలో కమ్యూనికేట్ చేయడం అనేక కారణాల వల్ల గమ్మత్తైనది. When you’re speaking in...

విదేశాలలో ఉపాయాలు మరియు చిట్కాలను అధ్యయనం చేయడం

విదేశాలలో చదువుకోవడం మరపురాని అనుభవం. So much so that you’re probably not...

స్పానిష్ క్రియ సంయోగం

స్పానిష్ క్రియ సంయోగం నేర్చుకోవడం అంత సులభం కాదు.   We happen to think it’s...

సాధారణ ఫ్రెంచ్ పదబంధాలు

Even if you don't even know how to say hello in other...

గూగుల్ అనువాదం ఖచ్చితమైనది?

ఈ రొజుల్లొ, you don’t need to learn an entirely new language before boarding...

మమ్మల్ని సంప్రదించండి

దిగువ ఫారమ్‌ను పూరించండి
    ఇప్పుడు వోక్రే పొందండి!