Tech Tips and Tricks for the savvy traveler

We want to share useful information about things that have made our lives much easier while traveling.

Mwa

Mwa? Ou ka rankontre kèk pwoblèm komen ak tradiksyon..

Mwa, 04

Aprann plis

yo ka ede w aprann nouvo mo vokab — vit: 6 yo ka ede w aprann nouvo mo vokab — vit

  yo ka ede w aprann nouvo mo vokab — vit. yo ka ede w aprann nouvo mo vokab — vit,...

Mwa, 01

Aprann plis

pou asire w ke ou gen tout sa ou bezwen pou fè charyo a

Aprann kijan pou di bonjou an grèk, lè pou di li, ak sa pou yo...

pou asire w ke ou gen tout sa ou bezwen pou fè charyo a, 21

Aprann plis

Bonjou nan Tamil

Tamil pale pa 77 milyon moun nan mond lan, ki gen ladan 68 million...

pou asire w ke ou gen tout sa ou bezwen pou fè charyo a, 14

Aprann plis

Bonjou an fransè

Aprann kijan pou di bonjou an franse, lè pou di li, and...

pou asire w ke ou gen tout sa ou bezwen pou fè charyo a, 08

Aprann plis

Bon maten an Chinwa

Saying the phrase good morning in Chinese is as easy as it is...

pou asire w ke ou gen tout sa ou bezwen pou fè charyo a, 29

Aprann plis

Bonjou nan Telugu

Learning how to say good morning in Telugu isn’t as hard as it...

pou asire w ke ou gen tout sa ou bezwen pou fè charyo a, 24

Aprann plis

Jwaye Nwèl nan diferan lang

Chache konnen ki jan yo di Jwaye Nwèl nan diferan lang. Oswa, if the...

pou asire w ke ou gen tout sa ou bezwen pou fè charyo a, 17

Aprann plis

Oudou a tradiksyon angle

Aprann kèk konsèy pou tradiksyon Oudou an Angle -- ak ki kote yo jwenn yon app ...

pou asire w ke ou gen tout sa ou bezwen pou fè charyo a, 10

Aprann plis

Bonjou nan diferan lang

Tips for Translating English to Different Languages If you want to say...

pou asire w ke ou gen tout sa ou bezwen pou fè charyo a, 03

Aprann plis

Kontakte nou

Ranpli fòm ki anba a
    Jwenn Vocre Kounye a!